CS | DE | EN

SPOLUPRÁCE

H.C.M. s.r.o.

www.geodeziehcm.cz

Společnost H.C.M. s.r.o. byla založena v roce 1993 a vznikla transformací sdružení fyzických osob podnikajících v oboru geodézie a kartografie od roku 1991. Původní zaměření na práce v katastru nemovitostí se postupně rozšiřovalo a v současné době zajišťujeme veškeré geodetické práce. Používáme jak klasické metody zaměřování, tak i metody moderní včetně 3D laserového skenování a letecké fotogrammetrie. Dbáme na individuální přístup k zákazníkovi, vysokou odbornou úroveň zaměstnanců a špičkové technické vybavení. Sídlíme ve vlastním objektu v centru města Kladna a v současné době máme 12 zaměstnanců, z toho 3 s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

Ekologie s.r.o.

www.skladka-ekologie.cz

Firma Ekologie provozuje modernou řízenou skládku tuhých odpadů v Rynholci. V největší míře je na skládce ukládán směsný komunální odpad, v menší míře pak směsné obaly, demoliční a inertní odpady.

Chceme být lídrem v ekologickém přístupu k nakládání s odpadem a klientům i jejich okolí umožnit podílet se na naplnění tohoto cíle. Důkazem této ambice je to, že skládka firmy Ekologie nejen zahlazuje stopy po hornické činnost v této oblasti, ale navíc vyrábí ze skládkového plynu elektrickou energii a teplo a jako moderní řízená skládka plní všechna kritéria ochrany životního prostředí.

Autopůjčovna Budget

www.budget.cz

Budget kombinuje sílu jedné z největších světových značek v oblasti pronájmu vozidel s dokonalou znalostí místního prostředí, s flexibilitou a vysokou hodnotou.

Nabízíme širokou škálu vozů s možností výběru velikostí a stylů, které vyhoví vašim požadavkům. Všechny vozy procházejí před každým pronájmem pravidelnou údržbou a servisními prohlídkami.

Kromě standardního pronájmu na letištích a v centru Prahy nabízíme také výhodný jednostranný pronájem s možností vrácení vozu v cizině.

BBP advokátní kancelář s.r.o.

www.bbpadvokat.cz

BBP advokátní kancelář s.r.o. poskytuje generální právní služby se zaměřením zejména na právo obchodní, občanské, správní, trestní, pracovní, rodinné, právo nemovitostí, smluvní právo, soudní spory a podobné.

Uvedené právní služby vyhledává zejména soukromá klientela, jako jsou obchodní společnosti, jednatelé a společníci podnikatelských subjektů, fyzické osoby jako podnikatelé či soukromé Fyzické osoby.