CS | DE | EN

O mně

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii se pohybuji od roku 2011 a má právní praxe od počátku spočívá v aktivním právním poradenství, které vykonávám ve většině ze stěžejních právních oborů.

Mojí specializací je zejména kompletní právní poradenství v rámci realizace developerských projektů a stavebního práva vč. agendy stavebního řízení a životního prostředí, zastupování klientů před obecnými soudy, obhajoba v trestních řízeních, právo obchodně-závazkových vztahů, kompletní civilně-právní poradenství včetně práva majetkové jakož i agendy nesporné.

V oblasti korporátního práva poskytuji klientům právní služby související se zakládáním, fungováním a změnami uvnitř obchodních korporací,dále ve věci korporátní agendy a nastavení smluvních vztahů uvnitř obchodní korporace.

Dále poskytuji právní poradenství ve věcech trestněprávních, a to jak z pohledu obhajoby, tak i právního zastoupení poškozených a obětí trestných činů.

Poskytování právní pomoci klientům tkví v praktickém a komplexním řešení problémů a těžkých životních situacích.

Právní poradenství je poskytováno v českém a anglickém jazyce.