CS | DE | EN

ODMĚNA ADVOKÁTA

Advokátní kancelář Mgr. Davida Černého při sjednávání odměny obvykle vychází z časové a odborné náročnosti poskytované právní služby s ohledem na individuální potřeby jednotlivých klientů a specifik daného případu.

Odměna hodinová

Sazba je stanovena dle povahy a náročnost úkonu advokáta v rozmezí 2 000–4 000,- Kč/hod. a je hrazena v hotovosti dle domluvy klienta s advokátem na začátku jejich jednání. Poskytované služby mimo pracovní dobu advokáta či v cizím jazyce, jsou poskytovány s dvojnásobnou sazbou normálního úkonu.

Odměna úkonová

Odměna úkonová je stanovena v souladu a na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Součástí tohoto je vždy forma zúčtovatelné zálohy na úkony právní služby dle tarifové určení předem.

Odměna výsledková

Odměna výsledková je stanovena procentuální výše z nároku ve věci přiznaném a je sjednávána vždy ve formě písemné dohody s klientem v konkrétních podmínkách jednotlivého případu.

Odměna paušální

Za paušální odměnu, zpravidla měsíčně hrazenou, jsou klientovi poskytovány právní služby v rozsahu dohodnutém při sjednávání této formy odměny.